OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży:

 

- data zawarcia transakcji:                         ____________________________________________

 

- data i numer dokumentu sprzedaży:        ____________________________________________

 

- data otrzymania przedmiotu:                   ____________________________________________

 

- nazwa przedmiotu:                                   ____________________________________________

 

- imię i nazwisko kupującego:                    ____________________________________________

 

- adres kupującego:                                    ____________________________________________

 

- data odstąpienia od umowy:                     ____________________________________________

 

 

Zwrotu kompletnego, nieuszkodzonego, nieużywanego i nie noszącego znamion montażu przedmiotu w oryginalnym opakowaniu, z kompletem otrzymanych dokumentów (instrukcja obsługi, DTR, karta gwarancyjna, inne) dokonam w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia niniejszego oświadczenia.

 

Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru oraz ryzyka z tym związanego (uszkodzenie, zaginięcie, dekompletacja).

 

Należność (koszt przedmiotu oraz najtańszego zwykłego sposobu dostawy dla zwracanego przedmiotu) proszę przekazać na rachunek bankowy:

 

- nazwa banku: _____________________________________

 

- numer rachunku: _____ _________ _________ _________ _________ _________ _________

 

 

 

_____________________________________

data i czytelny podpis

 

 


 

Dodatkowe informacje.

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy doręczyć sprzedającemu e-milem lub pocztą.

2. Zwrot kwoty związanej z odstąpieniem od umowy nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia, jednak sprzedający może wstrzymać płatność do czasu otrzymania przedmiotu.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

- przedmiotów wyprodukowanych według specyfikacji klienta

- przedmiotów służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb konsumenta, np. przewodów elektrycznych, lin i rur docinanych na żądaną długość, urządzeń wyposażonych w przewody zasilające o żądanej długości, urządzeń wyposażanych w żądane akcesoria, osprzęt oraz elementy złączne i instalacyjne

4. Dane przedsiębiorcy:

Armatura Przemysłowa I Pompy MAR-MAG Magdalena Świtajska

87-100 Toruń, ul. Towarowa 1

tel. 790 88 85 51

e-mail: sklep@nawadnianieipompy.pl

6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem https://wwwokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.