Zakres cenowy
Sortowanie
Producent     Czy potrzebujesz reduktora?

Co to?

     

     Zawór redukcyny to automatyczne urządzenie, dbające o stałe ciśnienie wody w instalacji. Niezależnie od parametrów przed zaworem, ciśnienie za nim jest zawsze identyczne.

    

Wodociąg.

  

     Zawór redukcyny jest niezbędny, jeżeli Twój operator sieci podaje wodę o ciśnieniu przekraczającym wytrzymałość instalacji lub urządzeń gospodarstwa domowego (pralka, zmywarka, bojler).

    

Zestaw hydroforowy ze zbiornikiem.

     

     Normalna praca zestawu hydroforowego ze zbiornikiem ciśnieniowym polega na załączaniu pompy, jeżeli ciśnienie wody w instalacji spadnie poniżej ustalonego i wyłączeniu jej po osiągnięciu górnej nastawy wyłącznika ciśnieniowego. Z reguły ciśnienie startu ustawia się na 2,0-2,5bar, a stop następuje przy 3,5-4,0bar. Wielu użytkowników uważa za niekomfortową sytuację, w której korzystanie z prysznica lub innych urządzeń wiąże się ze zmianami intensywności wypływu wody. Montaż reduktora rozwiązuje ten problem. Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawione na nim ciśnienie musi być niższe, niż próg załączenia pompy przez wyłącznik ciśnieniowy. 

 

Zestaw bezzbiornikowy w układzie nawadniania.

     

     Zawory redukujące ciśnienie znajdują powszechne zastosowanie w instalacjach automatycznego nawadniania z pompami sterowanymi wyłącznikami przepływowymi. Prawidłowo dobrana pompa pracuje z ciśnieniem optymalnym dla zraszaczy i bezpiecznym dla instalacji. Po zamknięciu elektrozaworów każdy wyłącznik przepływowy (na przykład Pedrollo Easy Small) pozwala pompie pracować do osiągnięcia jej maksymalnego ciśnienia roboczego, które może być bardzo wysokie! Przykład: pompa głębinowa 3,5SC3/19, zamontowana na głębokości 20m i pracująca z wydajnością 60l/min przy ciśnieniu 3,5bar na powierzchni, zostanie wyłączona po osiągnięciu ciśnienia 7,3bar! Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.