Hydrofor bez zbiornika?

 

   Tak.

 

    Tradycyjny zestaw hydroforowy, czyli pompa ze zbiornikiem i wyłącznikiem ciśnieniowym, pracuje w trybie włącz-spadek ciśnienia / wyłącz-wzrost ciśnienia. Przy długotrwałych poborach wody i zwykle niedoszacowanych pojemnościach zbiorników, elementy hydrauliczne pomp podlegają ogromnym obciążeniom. Instalacje automatycznego nawadniania charakteryzują się względnie stałym zapotrzebowaniem na wodę. W procesie projektowania dzieli się je tak, aby poszczególne sekcje miały zbliżone wymagania., więc dla nich stworzono bezzbiornikowe zestawy hydroforowe.

 

 

Zalety.

 

     Pompa z wyłącznikiem przepływowym lub przemiennikiem częstotliwości będzie pracować ze stałą wydajnością i ciśnieniem. Zraszacze w całym cyklu nawadniania będą miały identyczny zasięg i dawkę opadową. Nie występuje "taktowanie" pompy związane z nastawami wyłącznika ciśnieniowego i pojemnością roboczą zbiornika. Niewielkie gabaryty urządzenia są oczywiste...

 

 

Wady.

 

     Zestaw bezzbiornikowy pracuje przy każdym poborze wody, a proste modele nie dają możliwości regulacji ciśnienia wyłączania, dlatego w instalacjach domowych wolno stosować tylko urządzenia wyposażone w "falowniki".Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.